QUẢN LÝ - KHAI THÁCBẤT ĐỘNG SẢN TẠI HY LẠP

“Nhà của chúng tôi, ai sẽ giúp chúng tôi quản lý, ai sẽ giúp chúng tôi cho thuê?” - Đây là câu hỏi IME PROPERTY luôn nhận được trong các buổi tư vấn. Hiểu được sự lo lắng của Nhà đầu tư, IME PROPERTY đã tìm ra giải pháp tối ưu, mang lại sự an tâm và hài lòng cho Khách hàng của mình, bất kể họ quyết định đầu tư bất động sản tại bất kỳ địa điểm nào trên đất nước Hy Lạp.

Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, bao gồm:🟡 Bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà - Cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản;🟡 Bảo trì, sửa chữa bất động sản;🟡 Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng hợp đồng;🟡 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà.

Ngoài các trách nhiệm cần thực hiện với chủ nhà và bất động sản theo như các thỏa thuận được ký kết chính thức, mối quan tâm hàng đầu của IME PROPERTY và đối tác luôn là LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG. Chúng tôi cân nhắc và tư vấn những giải pháp tối ưu, giúp Nhà đầu tư tối TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN và vẫn duy trì TRẠNG THÁI TỐT NHẤT cho bất động sản.

🟡 Thông tin chính xác, rõ ràng, minh bạch🟡 Số liệu thực tế và liên tục cập nhật🟡 Linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý🟡 Cá nhân hóa dịch vụ, phù hợp với từng trường hợp khách hàng

Tư vấn chi tiết về các dịch vụQuản lý vận hành Bất động sản nước ngoài