IME PROPERTY sẽ giúp Quý Nhà đầu tư trả lời các câu hỏi thường gặp về Chương trình GOLDEN VISA Hy Lạp trước khi ra quyết định!

🟡 Nhà đầu tư có thể đầu tư vào một hay nhiều bất động sản, miễn rằng tổng giá trị đầu tư đạt tối thiểu 250,000 Euro, Nhà đầu tư sẽ được quyền tham gia Chương trình GOLDEN VISA Hy Lạp.

🟡 Ngoài Nhà đầu tư (Đương đơn chính), những người thân sau đây được tham gia Chương trình GOLDEN VISA cùng Nhà đầu tư:- Vợ/chồng của Nhà đầu tư- Con ruột/con nuôi/con riêng của Nhà đầu tư và của Vợ/Chồng của Nhà đầu tư- Cha/Mẹ của nhà Nhà đầu tư và của Vợ/Chồng của Nhà đầu tư

🟡 Nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua và sở hữu tất cả các loại hình bất động sản tại Hy Lạp.

🟡 Nhà đầu tư KHÔNG cần phải sống ở Hy Lạp bất kỳ ngày nào vẫn có thể gia hạn Thẻ THƯỜNG TRÚ NHÂN theo quy định của Chính phủ.

🟡 Thẻ THƯỜNG TRÚ NHÂN của Chương trình GOLDEN VISA Hy Lạp có giá trị 5 năm.

🟡 Sau 5 năm, nếu Nhà đầu tư muốn tiếp tục sở hữu Thẻ THƯỜNG TRÚ NHÂN, Nhà đầu tư có thể tiến hành gia hạn thông qua Luật sư, miễn rằng Nhà đầu tư thỏa mãn các điều kiện của Chính phủ:- Vẫn đang sở hữu bất động sản có giá trị tối thiểu 250,000 Euro tại Hy Lạp- Nhà đầu tư cung cấp các giấy tờ cá nhân cần thiết.

🟡 Từ ngày 23/12/2020, Chính phủ Hy Lạp cho phép nộp hồ sơ xin Thẻ THƯỜNG TRÚ NHÂN thông qua một đại diện hợp pháp (Luật sư) tại Hy Lạp, Đương đơn không bắt buộc phải hiện diện.

🟡 Các quyền của Nhà đầu tư đối với bất động sản của mình tại Hy Lạp là gì?Đối với bất động sản tại Hy Lạp, Nhà đầu tư được quyền:- Sở hữu vĩnh viễn- Tặng hoặc cho / thừa kế- Sang nhượng- Khai thác (cho thuê dài hạn/ngắn hạn)